חידת הגמר

– החידה החודשית

:כתב החידה
מילים משיר, מחפשות חיבור. הגעתם אל “המטרה”? עכשיו הכל ברור…
להגשת התשובה